Ragby

Ragby

Nabízíme vstupenky na nejvýznamnější ragbyová utkání. Nezapomenutelné zážitky ze zápasu Nového Zélandu, Francie, Anglie, Walesu, Itálie a dalších. Pojeďte s námi na pohár Šesti národu -  Six Nations do Anglie, Francie, Itálie, Walesu, Skotska, Irska!