This eshop uses cookies to provide services, customize your ads, and analyze your traffic.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel stránek www.sportactions.cz prohlašuje, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu a funkčností pro všechny uživatele internetu.

Struktura layoutu i obsahu je vytvořena strukturálním XHTML 1.0 Strict, vizuální stránka prezentace pak s využitím kaskádových stylů (CSS).

Při tvorbě stránek bylo přihlíženo k metodickému pokynu MVČR (Best practice – pravidla pro tvorbu přístupného webu, z 25. 8. 2004), k hlavním normám WCAG1.0 (Web Content Accessibility Guidelines 1.0, z 5. 5. 1999), s důrazem na maximální splnění pravidel a k metodickým pokynům projektu „Blind Friendly Web“ Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (ze dne 4. 2. 2004).

Texty

Veškeré zveřejněné texty jsou definovány v relativních jednotkách a je možno libovolně upravovat jejich velikost pomocí standardních nástrojů internetového prohlížeče (Ctrl + posun kolečkem myši).

Tisk

Součástí webových stránek je také CSS styl pro tiskovou verzi. Všechny stránky jsou tisknutelné bez jakýchkoliv omezení standardními prostředky internetového prohlížeče (standardně ikona tiskárny v navigační liště prohlížeče, nebo přes menu Soubor – Tisk).

Klávesové zkratky

 • 0 – prohlášení o přístupnosti
 • 1 – úvodní stránka
 • 2 – mapa stránek
 • 3 – kontakt

Použití zkratek v prohlížeči

Poznámka: Pro volbu čísel používejte horní řádek na kávesnici, nikoliv numerický blok vpravo.

 • Internet Explorer ve Windows
  Požadovanou akci na české klávesnici vyvoláte současným stisknutím kláves Levý Alt + Shift + přiřazené číslo. Pro potvrzení akce je potřeba stisknout klávesu ENTER.
 • Mozilla Firefox ve Windows a na Linuxu
  Požadovanou akci na české klávesnici vyvoláte současným stisknutím kláves Levý Alt + Shift + přiřazené číslo.
 • Opera ve Windows
  Požadovanou akci na české klávesnici vyvoláte současným stisknutím kláves Shift + Esc + přiřazené číslo.
 • Mozilla Firefox na Mac OS X
  Požadovanou akci na české klávesnici vyvoláte současným stisknutím kláves Ctrl + přiřazené číslo.
 • Safari na Mac OS X
  Požadovanou akci na české klávesnici vyvoláte současným stisknutím kláves Ctrl + Alt + přiřazené číslo.

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.sportactions.cz je společnost Sport Actions & Travel s. r. o., se sídlem v Praze 8 - Libeň, Světova 473/12, 18000, IČ: 28184840, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen “Provozovatel”).

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.sportactions.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito pravidly užití internetových stránek www.sportactions.cz (dále jen „Pravidla“). Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen “Uživatelé”). Uživatel vyjádří souhlas s Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.sportactions.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Jakékoli kopírování obsahu stránek bez vědomí provozovatele je zakázáno.

Ochrana dat

Cookies

“Cookies” jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.

Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách www.sportactions.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných subjektů.

Chování Uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu s právními předpisy České republiky.

Ustanovení Pravidel, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Kódy třetích stran

Na tomto webu používáme kódy od společností Google, které nám pomáhají analyzovat, kam návštěvníci chodí a jak se na tomto webu chovají.

Google může použít anonymní informace o vaší návštěvě tohoto i jiných webů za účelem zlepšení svých produktů a služeb a poskytování reklam na výrobky a služby, které vás mohou zajímat. Pro bližší informace a pro nastavení, zda chcete či nechcete povolit používání těchto informací společností Google, navštivte google.com/analytics/.

Kontakt

Pokud objevíte na našich webových stránkách jakýkoliv problém, jenž by bránil jejich přístupnosti, informujte nás na emailové adrese info@sportactions.cz, pokusíme se případný problém co nejdříve opravit.